Предпазни мерки преди работа на пластинчатия топлообменник

2021-07-23

1. Трябва да се запази определено място за проверка около позицията на пластинчатия топлообменник на оборудването.

2. Предотвратете навлизането на пясък, масло, заваръчна шлака и други отпадъци в пластинчатия топлообменник и почистете свързаните към него тръби преди оборудването, което ще блокира канала на потока или ще повреди плочите. В допълнение към обема на самото оборудване, не е необходимо да се резервира място за номинална проверка и оборудване. Пластинчатият топлообменник има малък отпечатък и леко тегло. Дебелината на плочата, използвана за топлообмен, е 0,6-0,8 мм.

3. Затворете първо електромагнитния клапан на средата от страната на високото налягане и след това затворете средния електромагнитен клапан от страната с ниско налягане, когато пластинчатият топлообменник се изключи последователно. Днес, с преувеличена висока ефективност, опазване на околната среда и пестене на енергия, предимствата на пластинчатите топлообменници в областта на топлообмена стават все по-значими. Те могат да се използват в различни процеси за отопление, охлаждане и дезинфекция на храни, а също така имат значителни икономически ползи. , По отношение на ниско ниво на рекуперация на топлина.

  • QR